19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Rådhuset

Ope måndag til fredag frå kl. 08.00 - 15.30. Telefonsentralen 57 63 29 00: kl. 09.00-15.00

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset.

Kontaktinformasjonen til sakshandsamarane finn ein på nettsida til kommunen under «Tilsette».

 

 


 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland